صفحات: 1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 112

1397/03/01

  05:29:00 ق.ظ, توسط کربلا  
موضوعات: مناسبتی

روز 

سه شنبه تون پر خیر و برکت
سلام صبح بخیر
ان شاءالله
یه نگاه خدا
یه دست مهربان
یه دعـای خـیر
مسیرامروزتون رو
هـمــوار کنـه
تاخوشبختی مثل پیچک
بپیچه به زندگیتـون
روزتون در پناه خدا

  05:29:00 ق.ظ, توسط کربلا  
موضوعات: اجتماعی حجاب

زن در غرب

زن در غرب
بی حجابی آزادی زن نیست بلکه آزادی مرد است

یکے از نشانہ‌هاے بہ هم خوردن تعادل و آرامش اجتماعے در غرب در وضعیت زن و بہ عبارتے حضور زن در خانواده است…

در همین رابطہ، رهبر انقلاب هدف گفتمان غرب در خصوص زنان و آزادے آنہا را بہ سمت سقوط، انحطاط و سرافکندگے دانستہ و «مردگونہ کردن زن» و التذاذ جنسے مرد از زن را دو بخش اصلے گفتمان غرب عنوان فرموده‌اند…

در واقع در تحلیل این سخن باید گفت کہ همین مردگونہ کردن زن نیز در جهت التذاذ مردان در اثر عریانے بیشتر زنان و در نتیجه دسترسے آسان‌تر به آنہاست….

وقتے زن شبیہ مردان لباس بپوشند و یا پوشش عریانی داشته باشند، دیدن اندامش بہ مراتب راحت‌تر است…
بہ بیان ساده‌ و دقیق‌تر «بے‌حجابے، آزادے زن نیست، آزادی مرد است.»
رهبر انقلاب بہ نیکے اشاره فرمودند کہ بحث حقوق زنان در غرب کاملاً حساب شده و سیاسے است…
با این روش، زنان به تدریج همچون مردان ناعاطفے شده و بخاطر برانگیزندگی جسنشان صرفا تبدیل به عامل امدادے برای روحیه بازسازی مرد خواهند بود…

اضافه کنید که از دیدگاه لیبرالے هر کسے چہ زن و چہ مرد باید بر اصل خودخواهے و خودیارے متکے باشد و اصل کمک بہ دیگرے و ایثار، اصلے باطل است!
و اینگونہ است که احساسات زن بہ مراتب نابود خواهد شد.

نگاه کاسب کارانہ بہ ظرفیت زنان در مسائل اقتصادے از جملہ اشتغال و نگاه تحقیرآمیز بہ زن و تنزل دادن او بہ وسیلہ‌اے براے اطفاے شہوات مردان، نشاندهنده ے تفکرات غربے درباره زنان، بہ صورت کاملاً ظالمانہ و متحجرانہ است.»

افتخار کردن بہ حضور بالاے زنان در مناصب اجرایے، دیدگاهے غلط و در برابر گفتمان غربی است….
به بیان دیگر آن‌چہ که باید مایہ افتخار باشد، تعداد بالاے زنان روشنفکر و با حیا، فعال فرهنگی و سیاسی و مجاهد است ڪہ درصورت هر گونہ فعالیت ذره اے از عفت آنہا کاستہ نمیشود…

در رابطہ با انتقاد از مواضع غرب درباره زن، مقام معظم رهبرے نگاه مادے و غیرالہے بہ هستے و جہان را ریشہ انحراف عمیق تفکرات غربے درباره زن برشمردند…

ایشان خاطرنشان کردند: غربے ها بہ دلایل مختلف، مسأله زن را بد فہمیده اند اما همان فہم غلط و تباه کننده را سکہ ے رایج دنیا کرده اند و مجال حرف زدن بہ دیگران و مخالفان را نمے دهند.»
چون هدف غرب نابودے مقام زنان و از بین بردن قدرت روحے آنان و رایج کردن ضعف و ناتوانے در آنہاست…

نگاه ما بہ مسأله زن باید سالم، منطقے، دقیق و راهگشا باشد، باید از افکار غربے در مسائلے نظیر اشتغال و برابرے جنسے کاملاً فاصله بگیریم…

  05:28:00 ق.ظ, توسط کربلا  
موضوعات: اجتماعی حجاب

زن در غرب

زن در غرب
بی حجابی آزادی زن نیست بلکه آزادی مرد است

یکے از نشانہ‌هاے بہ هم خوردن تعادل و آرامش اجتماعے در غرب در وضعیت زن و بہ عبارتے حضور زن در خانواده است…

در همین رابطہ، رهبر انقلاب هدف گفتمان غرب در خصوص زنان و آزادے آنہا را بہ سمت سقوط، انحطاط و سرافکندگے دانستہ و «مردگونہ کردن زن» و التذاذ جنسے مرد از زن را دو بخش اصلے گفتمان غرب عنوان فرموده‌اند…

در واقع در تحلیل این سخن باید گفت کہ همین مردگونہ کردن زن نیز در جهت التذاذ مردان در اثر عریانے بیشتر زنان و در نتیجه دسترسے آسان‌تر به آنہاست….

وقتے زن شبیہ مردان لباس بپوشند و یا پوشش عریانی داشته باشند، دیدن اندامش بہ مراتب راحت‌تر است…
بہ بیان ساده‌ و دقیق‌تر «بے‌حجابے، آزادے زن نیست، آزادی مرد است.»
رهبر انقلاب بہ نیکے اشاره فرمودند کہ بحث حقوق زنان در غرب کاملاً حساب شده و سیاسے است…
با این روش، زنان به تدریج همچون مردان ناعاطفے شده و بخاطر برانگیزندگی جسنشان صرفا تبدیل به عامل امدادے برای روحیه بازسازی مرد خواهند بود…

اضافه کنید که از دیدگاه لیبرالے هر کسے چہ زن و چہ مرد باید بر اصل خودخواهے و خودیارے متکے باشد و اصل کمک بہ دیگرے و ایثار، اصلے باطل است!
و اینگونہ است که احساسات زن بہ مراتب نابود خواهد شد.

نگاه کاسب کارانہ بہ ظرفیت زنان در مسائل اقتصادے از جملہ اشتغال و نگاه تحقیرآمیز بہ زن و تنزل دادن او بہ وسیلہ‌اے براے اطفاے شہوات مردان، نشاندهنده ے تفکرات غربے درباره زنان، بہ صورت کاملاً ظالمانہ و متحجرانہ است.»

افتخار کردن بہ حضور بالاے زنان در مناصب اجرایے، دیدگاهے غلط و در برابر گفتمان غربی است….
به بیان دیگر آن‌چہ که باید مایہ افتخار باشد، تعداد بالاے زنان روشنفکر و با حیا، فعال فرهنگی و سیاسی و مجاهد است ڪہ درصورت هر گونہ فعالیت ذره اے از عفت آنہا کاستہ نمیشود…

در رابطہ با انتقاد از مواضع غرب درباره زن، مقام معظم رهبرے نگاه مادے و غیرالہے بہ هستے و جہان را ریشہ انحراف عمیق تفکرات غربے درباره زن برشمردند…

ایشان خاطرنشان کردند: غربے ها بہ دلایل مختلف، مسأله زن را بد فہمیده اند اما همان فہم غلط و تباه کننده را سکہ ے رایج دنیا کرده اند و مجال حرف زدن بہ دیگران و مخالفان را نمے دهند.»
چون هدف غرب نابودے مقام زنان و از بین بردن قدرت روحے آنان و رایج کردن ضعف و ناتوانے در آنہاست…

نگاه ما بہ مسأله زن باید سالم، منطقے، دقیق و راهگشا باشد، باید از افکار غربے در مسائلے نظیر اشتغال و برابرے جنسے کاملاً فاصله بگیریم…

1397/02/31

  05:11:00 ب.ظ, توسط کربلا  
موضوعات: آشپزی

طرز تهیه زرشک پلو

🔺 براى تهیه زرشک پلو 🔻

زرشک را باید روی حرارت ملایم تفت داد زیرا حرارت دیدن بیش از اندازه آن باعث خشک شدنش می‌شود و هنگام خوردن به دندان‌ها می‌چسبد.

  05:08:00 ب.ظ, توسط کربلا  
موضوعات: کلام علما

کلام علما

آیت الله بهجت :

هر حرفی ڪه می زنی ،
هر ڪاری ڪه انجام می دهی ،
متوجه باش ڪه باید
در خانه قبر و در قیامت
جوابی برای آن نزد
پروردگار متعال داشته باشی

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 112

 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی