احکام روزه

اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟

موضوعات: احکام  لینک ثابت[جمعه 1397-02-28] [ 06:30:00 ب.ظ ]