امروز

امروز هرگاه خواستید کلمه‌ای ناخوشایند به زبان آورید، به کسانی فکر کنید که قادر به تکلّم نیستند.

قبل از اینکه بخواهید از مزّه غذایتان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که اصلاً چیزی برای خوردن ندارد.

قبل از اینکه از همسرتان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که برای داشتن یک همدم، به درگاه خدا زاری می‌کند.

امروز پیش از آنکه از زندگی‌تان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که خیلی زود هنگام، به بهشت رفته است.

قبل از آنکه از فرزندانتان شکایت کنید، به کسی فکر کنید که آرزوی بچّه دار شدن دارد.

قبل از آنکه شکایت کنید که چرا کسی، خانه‌تان را تمیز نکرده یا جارو نزده، به آدم‌هایی فکر کنید که مجبورند شب را در خیابان بخوابند.

پیش از نالیدن از مسافتی که مجبورید رانندگی کنید، به کسی فکر کنید که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند.

و پیش از آنکه از شغل‌تان خسته شوید، و از آن شکایت کنید، به افراد بیکار و ناتوان، و کسانی که در آرزوی داشتن شغل شما هستند، فکر کنید.

زندگی، یک نعمت است.
از آن لذّت ببرید.
آن را جشن بگیرید، و ادامه‌اش دهید…

موضوعات: از هر دری  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-03-24] [ 01:22:00 ب.ظ ]