دعای یا علی یا عظیم

از حضرت صادق علیه السلام و حضرت کاظم علیه السلام منقول است که بعد از هر نماز فریضه در ماه رمضان این دعا را بخوانند:

موضوعات: احادیث  لینک ثابت[جمعه 1397-02-28] [ 07:02:00 ب.ظ ]