آداب دعا

رمضـ 🌙 ـاڹ، ماهِ دعـاست❗️

وقتی دستہاتو می‌برے بالا و دعـا می‌ڪنی،

تہِ دلت، بہ امـداد هیچ ڪس جز خدا امیدوار نباشــہ

امیدت فقط و فقط بہ خدا باشہ❗️

موضوعات: دعا  لینک ثابت[پنجشنبه 1397-03-24] [ 01:30:00 ب.ظ ]