سوره «القدر» دارای ٣٠ كلمه است به تعداد جزءهای قرآن !
📌و تعداد حروف این سوره ١١٤ است به اندازه‌ ی تعداد سوره های قرآن كريم !

📌فقط خدا ارزش این سوره و این شب را می داند و بس ، قدر قدر قرآن را بدانیم

🔴فضیلت خواندن سوره قدر🔴

🔶️امام صادق علیه السلام :🔶️

🔻هر کس سوره قدر رادر یکی از نمازهای واجب قرائت کند منادی ندا میدهد : ای بنده خدا ؛ خداوند گناهان گذشته تو را آمرزید پس اعمالت را از سر گیر.🔺️

🔶️امام رضا علیه السلام :🔶️

🔻هر مؤمنی که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادر متولد شده است.🔺️

🔶️امام صادق عليه السلام :🔶️

🔻هرکس سوره قدر را بر آبی بخواند واز آن بنوشد خداوند نوری در چشمان او قرار دهد.🔺️

🔶️امام صادق عليه السلام :🔶️

🔻هرکس سوره قدر راهنگام خواب یازده مرتبه بخواند خداوند یازده فرشته را مآمور میکند تا او را از شر هر شیطانی حفظ نمایند.🔺️

🔶️امام صادق علیه السلام :🔶️

🔻هرکس سوره قدر را شفیع قرار دهد و از درگاه خداوند در خواستی نماید خداوند شفاعتش را پذیرفته و درخواستش را اجابت می نماید.🔺️

 

موضوعات: کربلا  لینک ثابت[سه شنبه 1402-08-30] [ 07:58:00 ق.ظ ]